Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Ngân Tín Trương Đình Hải trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty TDG GLOBAL

Ngày 17 tháng 5 năm 2024, tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Công ty CP Đầu tư TDG GLOBAL đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2024, nhằm thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền, kế họach tăng vốn, và bổ sung thành viên hội đồng quản trị (HĐQT).

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Ngân Tín Trương Đình Hải (thứ 2 từ phải qua) chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT của TDG GLOBAL; ông Đinh Phú Minh (ngoài cùng bên trái giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT của TDG GLOBAL nhiệm kỳ 2021-2026 nhận hoa chúc mừng

Đại hội cổ đông đã thông qua các nghị quyết, bao gồm Kế hoạch Kinh doanh năm 2024, kế hoạch trả cổ tức tiền mặt và thông qua tờ trình phát cổ phiếu và tăng vốn điều lệ, cũng như bổ nhiệm HĐQT năm 2024; thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. HĐQT đã tổ chức 7 phiên họp với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết có tính đồng nhất cao. Về kết quả giám sát với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, trong năm Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp tốt với HĐQT trong quản lý, điều hành Công ty; thực hiện các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông, các chỉ tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Năm 2023, Ban Giám đốc có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Với kết quả kinh doanh không đạt theo kế hoạch đề ra, HĐQT đã có những thay đổi để năm 2024 Công ty sẽ đạt được những thay đổi tích cực, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, do chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế vì đại dịch COVID-19, kết quả hoạt động của công ty có sự sụt giảm. Doanh thu thuần của TDG GLOBAL tăng 3.91% so với năm 2022. Tuy nhiên so với kế hoạch đặt ra, kết quả hoạt động kinh doanh chưa đạt các chỉ tiêu. Doanh thu thuần năm 2023 đạt 94,46% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 26,85%; lợi nhuận sau thuế đạt 24,74%.

Đoàn Chủ tịch dự Đại hội

Đại hội đã thông qua kế hoạch duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh chính, tiếp tục mở rộng thị trường miền Bắc đối với các sản phẩm gas và sản phẩm thương mại; tiếp tục nghiên cứu để hợp lý hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệt và năng suất lao động; nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận năm 2024.

Đặc biệt, ngay sau Đại hội cổ đông, lãnh đạo Công ty sẽ thực hiện phát triển thị trường tại TP Hồ Chí Minh, trụ sở chính đặt tại Diamond Plaza, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Dịp này, Đại hội đồng cổ đông cũng bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT. Theo đó, với số phiếu cao, ông Trương Đình Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín đã chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư TDG GLOBAL; ông Đinh Phú Minh- Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Ngân Tín làm Phó Chủ tịch HĐQT TDG GLOBAL, nhiệm kỳ 2021-2026.

Truyền Thông Ngân Tín

EnglishVietnamese