Lĩnh vực hoạt động

Công ty Cổ Phần Tập đoàn đầu tư Ngân Tín

01

Đầu tư phát triển dự án

Kế thừa kinh nghiệm và bản lĩnh đầu tư của các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực, thế mạnh của chúng tôi là khả năng giảm thiểu rủi ro trong khâu lựa chọn công ty/dự án, tối ưu hóa hiệu quả …

02

Kinh doanh xăng dầu

Kế thừa kinh nghiệm và bản lĩnh đầu tư của các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực, thế mạnh của chúng tôi là khả năng giảm thiểu rủi ro trong khâu lựa chọn công ty/dự án, tối ưu hóa hiệu quả …

03

Vận tải đường biển

Kế thừa kinh nghiệm và bản lĩnh đầu tư của các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực, thế mạnh của chúng tôi là khả năng giảm thiểu rủi ro trong khâu lựa chọn công ty/dự án, tối ưu hóa hiệu quả …

Các đối tác chiến lược

Với uy tín và vị thế trong ngành xăng dầu, Tập đoàn đã xây dựng thành công quan hệ đối tác chiến lược với những đơn vị hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực xăng dầu như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Thiên Minh Đức, Công ty cổ phần tập đoàn Dương Đông, Công ty CP Xăng dầu

EnglishVietnamese