DỰ ÁN MEGA ROYAL CITY

DỰ ÁN MEGA ROYAL CITY

Một số hình ảnh Dự án

DỰ ÁN MEGA ROYAL CITY

Quy mô

17.3 Ha

Vị trí

Quốc lộ số 14, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài, Bình Phước.

Thời gian mở bán dự kiến

Tháng 11 năm 2023

1 Ha
Quy mô dự án
1 Nghìn tỷ
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Dự án nổi bật

Những dữ án đầu tư nổi bật của chúng tôi

1 Ha
Quy mô dự án
1 Ha
Quy mô dự án
EnglishVietnamese